Hazer Amani ile İran Yemekleri

Hazer Amani ile İran Yemekleri

20 Nisan 2017, Kiva-Sandal Bedesten- Beyazıt

Sandal Bedesten Kiva’da Mevlânâ ve Tebrizî’ye ithaf ettiğimiz Sufizm rayihalı bir İran
Sofrası’nda buluştuk. Baba tarafından İranlı, ünü sınırları aşmış şefimiz Hazer Amani’nin özel
akşam için oluşturduğu menünün tadımını yaptık. Hazer Amani Mevlana ve Tebrizi’den yola
çıktı ve Iran yemeklerini Anadolu coğrafyasının zengin ürünlerini kullanarak modern tekniklerle
yeniden işleyerek yorumladı.

Etkinlik Menüsü;