Çalışma Alanları

Mutfak Dostları Derneği

Çalışma Alanları

Mutfak Dostları Derneği, gastronomi alanında çalışmalar yapar, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşları teşvik eder ve destekler.

Gastronomi ile ilgili her türlü süreli, süresiz, görsel, dijital yayınları yapar ve yaptırır.

“Türk Mutfağını Araştırma Enstitüsü” kurulmasına yönelik girişim ve çalışmalarda bulunur.

Amacına uygun eğitim programları hazırlar ve uygular. Bu konuda faaliyette bulunan eğitim kurumlarını destekler ve öğrencilere yardımcı olur.

Yurt içinde ve dışında seminer, panel, konseptli yemek, gastronomi fuarı, konferans, gezi, yarışma, sergi, uygulama çalışmaları ve benzer etkinlikler düzenler. Kendi dışında düzenlenen bu gibi etkinlikleri destekler ve katılır.

Gastronomi ve tüm alanlarıyla ilgili özel ve kamu kuruluşları ile iş birliği yapar.