Essedra

Mutfak Dostları Derneği

ESSEDRA’nın açılımı, “Environmentally Sustainable Socio-Economic Development of Rural Areas” (Kırsal Alanlarda Çevresel ve Sosyo-Ekonomik Sürdürülebilir Kalkınma) şeklindedir. Avrupa Birliği’nin Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü DG Enlargement tarafından eş finansmanı sağlanan ve Slow Food tarafından koordine edilen ESSEDRA Projesi, Balkan ülkeleri ve Türkiye’nin AvrupaBirliği’ne katılım sürecini desteklemeyi amaçlamıştır.

 

 

Mutfak Dostları Derneği’nin de Türkiye adına proje partnerleri arasında yer aldığı ve Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve İngiltere’den dokuz STK’nın işbirliğiyle ve Slow Food’un liderliğinde yürütülen ESSEDRA, tarım, kırsal kalkınma ve gıda kalitesi üzerinde çalışan yerel sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmeyi amaçlarken, biyoçeşitliliğin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve yerel toplulukların refahı gibi ilişkili konuları içermiştir. Proje gerçekleştirildiği 2012-2016 yılları arasında, birbirleriyle bağlantılı üç ana düzeyde yürütüldü: