“Gıdanın Geleceği: Dönüşüm; Yerel Mirastan Evrensel İşbirliğine” Semineri

“Gıdanın Geleceği: Dönüşüm; Yerel Mirastan Evrensel İşbirliğine” Semineri

1-2 Haziran 2024
 
Mutfak Dostları Derneği’nin geçtiğimiz sene başlattığı “Gıdanın Geleceği” buluşmaları, bu yıl da 01-02 Haziran tarihlerinde “Gıdanın Geleceği: Dönüşüm; Yerel Mirastan Evrensel İşbirliğine” başlıklı seminer ile devam etti. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteği ile düzenlenen ve Nadir Gastronomi Platformu ev sahipliğinde gerçekleşen seminerde; temiz, adil, sağlıklı gıdaya erişimin bir insan hakkı olduğu gerçeğinden hareketle gıdanın geleceği tarımsal üretim, dönüşüm, kültür alışverişi ve evrensel iş birliği perspektifinden değerlendirildi.


Seminerin ilk günü gündemde yerel varlıklar ve miras değerler vardı. Su, toprak, tohum gibi varlıklara odaklanan oturumlarda ayrıca tarım & gastronomi ilişkisi, coğrafi işarette denetim mekanizmaları, miras üzümler, döngüsel ekonomi ve tarımsal üretiminde planlama gibi konular masaya yatırıldı.
Seminerin ikinci gününde ise sınırların aşıldığı bir dünyada yerel varlıklarımızın ve miras değerlerimizin evrensel ölçekte farklı bir noktaya evrilme imkanlarını konuşuldu. Diplomasinin yumuşak gücü olarak mutfak kültürünün önemi, ulusların kimliğinde yemek kültürünün yeri, İstanbul’un gastronomik mirasının dünden yarına taşınması ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının dönüştürücü çalışmaları otuzdan fazla konuşmacının katıldığı seminerin gündemindeki konular arasındaydı.

Seminerin sonunda tüm katılımcıların üzerinde durduğu ortak konular olarak şu başlıklar ön plana çıktı:


● Çiftçiliğe sosyal ve ekonomik açıdan itibar kazandırılması
● Yerli tohuma, yerli türlere sahip çıkılması
● Coğrafi işaretli ürün enflasyonun aşılarak sağlıklı denetim yöntemleri oluşturulması
● Tüm paydaşları kapsayan adil bir tarımsal planlama modeli
● Mutfak kültüründe çeşitliliğin getirdiği zenginlik ve yarattığı fark
● Mutfağımızın tanıtımında sürdürülebilirliği ön planda tutan dengeli politikalar