Kıbrıs Yemekleri

Kıbrıs Yemekleri

13 Kasım 2013, Saklı Köşk Restoran – Moda

Konuşmacı: Kıbrıs Yakın Doğu Üni. Otel İşletmeciliği Öğretim Görevlisi ve Mutfaklar Koordinatörü, Şef, Mdd Üyesi Ali Özçil

Etkinlik Menüsü;