Muhtar Katırcıoğlu’nun Işığında Yüz Yıllık Bir Saray Ziyafeti

Muhtar Katırcıoğlu’nun Işığında Yüz Yıllık Bir Saray Ziyafeti

20 Haziran 2016, The Marmara Esma Sultan Yalısı

Yazıları ve çevirileri ile bu alandaki yazılı kültürün gelişmesinde büyük bir rol oynayan ve
ülkemizin en önemli menü koleksiyonuna sahip olan çok değerli dostumuz, 2013 yılında
aramızdan ayrılan Sayın Muhtar Katırcıoğlu’nun anısına ve onun koleksiyonundan bir menüyü
sunduk. Konseptimiz “Muhtar Katırcıoğlu’nun Işığında; 100 Yıllık Bir Saray Ziyafeti” İdi.


Alman İmparatoru Kayser II.Wilhelm’in Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul’u ziyaretinde,
Padişah Mehmet Reşad’ın kendisini 18 Ekim 1917 (18 Teşrinievvel 1333) akşamı Dolmabahçe
Sarayı’nda ağırladığı ziyafetin menüsünü, Boğaz’ın aynı hattında, birkaç bina ötede, yine aynı
göğün altında ve neredeyse bir asır sonra dostlarla tattık.

Etkinlik Menüsü;