Erken Cumhuriyet Yemekleri

Erken Cumhuriyet Yemekleri

29 Nisan 2013, Moda Deniz Kulübü – Moda

Şef: Moda Deniz Kulubü Baş Aşçısı Feyyaz Doğan

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında başkent Ankara’nın tek gastronomi  merkezi, Rus
İhtilali’nden kaçıp Ankara’ya yerleşen, Baba Karpiç olarak bildiğimiz George
Karpovitch adlı Beyaz Rus’un Ulus’taki lokantasıydı. Atatürk’ün daveti üzerine
Ankara’ya gelen Karpiç’in lokantası genç Cumhuriyetin milletvekillerine, üst düzey
bürokratlarına mutfak kültürünü öğreten en önemli kültür kurumu olmuştu. Onun
çırağı Serj Homyak da, daha sonra adını Süreyya olarak değiştirip, ustasının çizgisini
uzun yıllar Ankara’da kendi adını verdiği lokantasında sürdürdü. Ardından İstanbul’a
yerleşen ve burada da kendi adıyla önemli bir mekan açan Süreyya, yaz aylarında Moda
Deniz Kulübü’nün restoranını da işletti. Gala yemeğimize katılan mutfak dostları erken
dönem cumhuriyet yemeklerini bu özel mekanda tattılar.

Etkinlik Menüsü;