18. Genel Kurul Çağrısı

18. Genel Kurul Çağrısı

Derneğimizin 2022-2023 Dönemine ait 18. Genel Kurulu  14 Ocak 2024 Pazar günü  saat : 15.00  de Swissotel The Bosphorus Vişnezade Mah. Acısu Sk. No.19 Maçka-Beşiktaş/İstanbul adresinde  yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, 21 Ocak 2024 Pazar günü aynı yer , aynı saatte yapılacaktır.


Açık adres yukarıda belirtilmiş ve gündem eklenmiştir.
İlk toplantımızda genellikle  % 51 lik çoğunluk sağlanamadığından, derneğimizle ilgili kararların alınabilmesi açısından üyelerimizin  21 Ocak 2024 tarihindeki toplantıya mutlaka katılmalarını özellikle rica ediyoruz.


Aynı şekilde, Dernekler kanununa göre, 21 Ocak’taki 2.toplantıya Yönetim Kurulu bütün  asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu bütün asil ve yedek üyelerinin kesinlikle iştirak etmeleri  gerekmektedir. Derneğimizin  gelecek dönem faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için sizleri 21 Ocak 2024 Pazar günü saat 15.00’de yapılacak toplantıya bekliyoruz.

Saygılarımla,

Alparslan Baloğlu

Mutfak Dostları Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı   

2022-2023 – 18. GENEL KURUL GÜNDEMİ

Derneğimizin 2022 –2023 dönemine ait 18. Olağan Genel Kurul’u aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 14 Ocak 2024 Pazar günü Swissotel The Bosphorus Vişnezade Mah. Acısu Sk. No.19 Maçka-Beşiktaş/ İstanbul adresinde saat 15.00’de, yeterli çoğunluk sağlanamaz ise yine aynı gündemle, aynı adreste 21 Ocak 2024 günü saat: 15.00’de toplanacaktır.

MDD YÖNETİM KURULU

 1. Toplantının açılışı, Divan Başkanlığı ve Divan Heyeti’nin seçimi, saygı duruşu.
 2. Yönetim Kurulu’nun 2022/2023 faaliyet dönemine ait idarî ve mâlî raporlarının
  okunması.
 3. Denetim Kurulu raporunun okunması.
 4. Raporlar hakkında görüşme açılması.
 5. Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası.
 6. 2024-2025 faaliyet programı ile tahminî bütçenin görüşülmesi.
 7. 2024-2025 tahminî bütçesinde yer alan fasıllar arasında nakil için Yönetim
  Kurulu’na yetki verilmesi.
 8. 2024-2025 yılları için üye giriş ve yıllık aidatlarının belirlenmesi
 9. Yönetim ve denetim kurullarına asil ve yedek üyelerin seçimi.
 10. Dilek ve Temenniler
 11. Kapanış