thumb_master

NUH’UN AMBARI GELECEĞİMİZ

Nuh’un Ambarında Geleceğimiz (ESSEDRA, Nuh’un Ambarı ve Gıda Biyoçeşitlilği etkinliği-5 Mayıs 2014, Bodrum-Türkiye)

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde Bodrum Slow Food Yaveş Gari Konvivyumu tarafından düzenlenen ‘Nuh’un Ambarında Geleceğimiz’ adlı toplantıda, ülkenin kültürel ve biyoçeşitlilik zenginliğini yansıtan ve yok olma tehlikesi altında olan en az yüz gıda ürününün, ESSEDRA projesi kapsamında hazırlanan Nuh’un Ambarı kataloğuna dahil edilmesi görüşüldü. Kırsal alanların çevresel ve sosyo-ekonomik açıdan sürdürülebilir şekilde kalkınması için yapılması gerekenler tartışıldı.

Slow Food Bodrum Yaveş Gari Grubu tarafından Ortakent- Yahşi Mahallesi’nde düzenlenen ‘Nuh’un Ambarında Geleceğimiz’ konulu toplantıya, yüze yakın restoran işletmecisi ve turizmci katıldı. ESSEDRA projesi kapsamında  toplantıda ESSEDRA, Nuh’un Ambarı ve Gıda Biyoçeşitliliği konularında bir eğitim veren  Mutfak Dostları ESSEDRA proje koordinatörü Burcu Gezeroğlu, “Bu projenin amacı Slow Food’un dünya genelinde yok olmaya yüz tutmuş nadir gıdaların bir envanterini çıkardığı Nuh’un Ambarı çalışmasının Türkiye’deki faaliyetlerini yürütmektir. Proje bitiminde, Türkiye’nin kültürel ve biyoçeşitlilik zenginliğini yansıtan, yok olma tehlikesi altında olan en az yüz gıda ürününün Nuh’un Ambarı kataloğuna dahil edilmesi ve kırsal alanların çevresel ve sosyo-ekonomik açıdan sürdürülebilir şekilde kalkınması hedefleniyor. AB tarafından finanse edilen projenin genel hedefi tarım, kırsal kalkınma ve gıda alanlarında çalışan Balkanlar ve Türkiye’deki STK’ların kapasitesini artırmak, onları güçlendirerek AB entegrasyon sürecini desteklerken, biyoçeşitliliğin ve çevrenin korunması, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve yerel toplulukların sürdürülebilir bir refaha ulaşması. Amacımız küçük ölçekli üreticilerin ve yerel biyoçeşitliliğinin sürdürülebilir şeklinde devam etmesi. Aynı zamanda köylerde ve kırsal alanlarda yaşayan insanların tarım politikalarının gündelik hayata nasıl etki ettiğinin farkına varmasını sağlayarak toplumda farkındalık yaratmak. Ülkemizde yok olmaya yüz tutmuş gıda ürünlerini ve Nuh’un ambarı isimli bir envanter projesinde listeleyerek, katalog haline getiriyoruz. İşte bu ürünlerden bazılarını burada sergileyerek konuklarımızın tatmasını sağlıyoruz. Burada önemli olan bu ürünlerin küçük ölçüde üretiliyor olması. Yöre halkıyla hem sosyolojik hem de coğrafi anlamda bütünleşiyor olması. Bu kapsama giren ürünlerin bir envanter çalışmasında haritalaması da ülkemiz adına önemli bir çalışma diye düşünüyorum” dedi.  Toplantı sonrasında Anadolu’nun çeşitli yörelerinden Nuh’un Ambarı listesine girmiş ve Bodrum’da unutulmaya yüz tutmuş gıdalar konuklara tanıtıldı, pişirilip ikram edildi.