Derneğimizin 2020-2021 Dönemine ait 17 Genel Kurulu  30 Ocak 2022  Pazar günü  saat : 15.00  de Swissotel The Bosphorus Vişnezade Mah. Acısu
Sk. No.19 Maçka-Beşiktaş/İstanbul adresinde  yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise, 27 Şubat 2022 Pazar günü aynı yer , aynı saatte yapılacaktır.

 

Açık adres yukarıda belirtilmiş ve gündem eklenmiştir.

 

İlk toplantımızda genellikle  % 51 lik çoğunluk sağlanamadığından, derneğimizle ilgili kararların alınabilmesi açısından üyelerimizin 27 Şubat 2022 tarihindeki toplantıya mutlaka katılmalarını özellikle rica ediyoruz.

Aynı şekilde,Dernekler kanununa göre, 27 Şubat’taki 2.toplantıya Yönetim Kurulu bütün  asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu bütün asil ve yedek üyelerinin kesinlikle iştirak etmeleri  gerekmektedir.

Derneğimizin  gelecek dönem faaliyetlerinin  sağlıklı yürütülebilmesi için  sizleri

27 Şubat 2022 Pazar günü yapılacak toplantıya bekliyoruz.

Saygılarımla,

Zeynep Kakınç

Mutfak Dostları Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı           

MUTFAK DOSTLARI DERNEĞİ
2020-2021 – 17. GENEL KURUL GÜNDEMİ

Derneğimizin 2020 –2021 dönemine ait 17. Olağan Genel Kurul’u aşağıdaki gündem
maddelerini görüşmek üzere, 30 Ocak 2022 Pazar günü Swissotel The Bosphorus
Vişnezade Mah. Acısu Sk. No.19 Maçka-Beşiktaş/ İstanbul adresinde
saat 15.00’de, yeterli çoğunluk sağlanamaz ise yine aynı gündemle, aynı adreste
27 Şubat 2022 günü saat: 15.00’de toplanacaktır.

MDD YÖNETİM KURULU

⦁ Toplantının açılışı, Divan Başkanlığı ve Divan Heyeti’nin seçimi, saygı duruşu.
⦁ Tüzük değişikliği
⦁ Yönetim Kurulu’nun 2020/2021 faaliyet dönemine ait idarî ve mâlî raporlarının okunması.
⦁ Denetim Kurulu raporunun okunması.
⦁ Raporlar hakkında görüşme açılması.
⦁ Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası.
⦁ 2022-2023 faaliyet programı ile tahminî bütçenin görüşülmesi.
⦁ 2022-2023 tahminî bütçesinde yer alan fasıllar arasında nakil için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
⦁ 2022-2023 yılları için üye giriş ve yıllık aidatlarının belirlenmesi
⦁ Yönetim ve denetim kurullarına asil ve yedek üyelerin seçimi.
⦁ Dilek ve Temenniler
⦁ Kapanış