Derneğimizin 2018-2019 Dönemine ait 16 Genel Kurulu  19 Ocak 2020  Pazar günü  saat : 15.00  de Avangarde Otel Levent Büyükdere Cad. No. 161 Zincirlikuyu- İstanbul adresinde  yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise, 26 Ocak 2020 Pazar günü aynı yer , aynı saatte yapılacaktır.

 

Açık adres yukarıda belirtilmiş ve gündem eklenmiştir.

 

İlk toplantımızda genellikle  % 51 lik çoğunluk sağlanamadığından, derneğimizle ilgili kararların alınabilmesi açısından üyelerimizin 26 Ocak 2020 tarihindeki toplantıya mutlaka katılmalarını özellikle rica ediyoruz.

Aynı şekilde,Dernekler kanununa göre, 26 Ocak’taki 2.toplantıya Yönetim Kurulu bütün  asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu bütün asil ve yedek üyelerinin kesinlikle iştirak etmeleri  gerekmektedir.

Derneğimizin  gelecek dönem faaliyetlerinin  sağlıklı yürütülebilmesi için  sizleri

26 Ocak 2020 Pazar günü yapılacak toplantıya bekliyoruz.

Saygılarımla,

Zeynep Kakınç

Mutfak Dostları Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı           

MUTFAK DOSTLARI DERNEĞİ
2018-2019 – 16. GENEL KURUL GÜNDEMİ
Derneğimizin 2018 –2019 dönemine ait 16. Olağan Genel Kurul’u aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 19 Ocak 2020 Pazar günü Avangarde Otel Levent Büyükdere Cad. No. 161 Zincirlikuyu- İstanbul adresinde adresinde saat: 15.00’de, yeterli çoğunluk sağlanamaz ise yine aynı gündemle,
aynı adres ve 26 Ocak 2020 günü saat: 15.00’de toplanacaktır.

MDD YÖNETİM KURULU⦁ Toplantının açılışı, Divan Başkanlığı ve Divan Heyeti’nin seçimi, saygı duruşu.

⦁ Tüzük değişikliği
⦁ Yönetim Kurulu’nun 2018/2019 faaliyet dönemine ait idarî ve mâlî raporlarının okunması.
⦁ Denetim Kurulu raporunun okunması.
⦁ Raporlar hakkında görüşme açılması.
⦁ Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası.
⦁ 2020-2021 faaliyet programı ile tahminî bütçenin görüşülmesi.
⦁ 2020-2021 tahminî bütçesinde yer alan fasıllar arasında nakil için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
⦁ 2020-2021 yılları için üye giriş ve yıllık aidatlarının belirlenmesi
⦁ Yönetim ve denetim kurullarına asil ve yedek üyelerin seçimi.
⦁ Dilek ve Temenniler
⦁ Kapanış