Sayın Dost Üyemiz;

Derneğimizin 2016 – 2017 dönemine ait 15. Olağan Genel Kurulu, ekli
gündem maddelerini görüşmek üzere, 21 Ocak 2018 Pazar günü, Avangarde
Otel Levent Büyükdere Cad. No. 161 Zincirlikuyu- İstanbul adresinde saat:
11.00’de. Yeterli çoğunluk sağlanamaz ise tekrar aynı gündemle, aynı
adreste 28 Ocak 2018 günü saat:11.00’de toplanacaktır.
İlk toplantımızda genellikle yüzde 51 çoğunluk sağlanamadığından,
derneğimizle ilgili kararların alınabilmesi ve dönem faaliyetlerinin sağlıklı
yürütülebilmesi için üyelerimizin 28 Ocak 2018 tarihindeki ikinci toplantıya
katılımları çok önemlidir.
Aynı şekilde ,28 Ocak’taki ikinci toplantıya Yönetim Kurulu’nun bütün asil
ve yedek üyeleri ile yine Denetim Kurulu’nun da bütün asil ve yedek üyelerinin
birlikte katılımlarını özellikle rica ediyoruz.
Genel Kurul’da oy kullanabilmeleri için , aidatını iki yıl geciktirmiş
dostlarımızın en geç 08 Ocak 2018 gününe dek yatırmaları gerekmektedir.
hazırun listesi, aidatını yatırmış olan dostlarımızdan oluşacağı için bu konu
önem arz etmektedir.

28 Ocak 2018 Pazar günü yapılacak Genel Kurulumuz’a bekliyoruz.
Saygılarımızla
Zeynep Kakınç
Mutfak Dostları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

MUTFAK DOSTLARI DERNEĞİ
2016-2017 – 15. GENEL KURUL GÜNDEMİ

Derneğimizin 2016 – 2017 dönemine ait 15. Olağan Genel Kurul’u aşağıdaki
gündem maddelerini görüşmek üzere, 21 Ocak 2018 Pazar günü Avangarde
Otel Levent Büyükdere Cad. No. 161 Zincirlikuyu- İstanbul adresinde
saat: 11.00’de, yeterli çoğunluk sağlanamaz ise yine aynı gündemle, aynı
adreste 28 Ocak 2018 günü saat: 11.00’de toplanacaktır.

MDD YÖNETİM KURULU

 • Toplantının açılışı, Divan Başkanlığı ve Divan Heyeti’nin seçimi, saygı
  duruşu.
 • Yönetim Kurulu’nun 2016/2017 faaliyet dönemine ait idarî ve mâlî
  raporlarının okunması.
 • Denetim Kurulu raporunun okunması.
 • Raporlar hakkında görüşme açılması.
 • Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası.
 • 2018-2019 faaliyet programı ile tahminî bütçenin görüşülmesi.
 • 2018-2019 tahminî bütçesinde yer alan fasıllar arasında nakil için Yönetim
  Kurulu’na yetki verilmesi.
 • 2018-2019 yılları için üye giriş ve yıllık aidatlarının belirlenmesi.
 • Yönetim ve denetim kurullarına asil ve yedek üyelerin seçimi.
 • Dilek ve Temenniler.
 • Kapanış.