Sayın Dost Üyemiz,

15. Genel Kurulumuz için bir hatırlatma yapalım istedik. Bildiğiniz üzere, ilk toplantı tarihimizde çoğunluk sağlanamadığından,28 Ocak 2018 Pazar günü, Avangarde Otel Levent Büyükdere Cad. No. 161 Zincirlikuyu-adresinde saat:11.00’de yapılacaktır.

28 Ocak’taki toplantıya Yönetim Kurulu’nun bütün asil ve yedek üyeleri ile yine Denetim Kurulu’nun da bütün asil ve yedek üyelerinin birlikte katılımlarını özellikle rica ediyoruz.

28 Ocak 2017 Pazar saat 11.00’de yapılacak Genel Kurulumuz’a bekliyoruz.

Saygılarımızla.

Zeynep Kakınç

Mutfak Dostları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Adres: Avangarde Otel Levent Büyükdere Cad. No. 161 Zincirlikuyu – İstanbul

MUTFAK DOSTLARI DERNEĞİ
2016-2017 – 15. GENEL KURUL GÜNDEMİ

Derneğimizin 2016 – 2017 dönemine ait 15. Olağan Genel Kurul’u aşağıdaki
gündem maddelerini görüşmek üzere, 21 Ocak 2018 Pazar günü Avangarde
Otel Levent Büyükdere Cad. No. 161 Zincirlikuyu- İstanbul adresinde
saat: 11.00’de, yeterli çoğunluk sağlanamaz ise yine aynı gündemle, aynı
adreste 28 Ocak 2018 günü saat: 11.00’de toplanacaktır.

MDD YÖNETİM KURULU

 • Toplantının açılışı, Divan Başkanlığı ve Divan Heyeti’nin seçimi, saygı
  duruşu.
 • Yönetim Kurulu’nun 2016/2017 faaliyet dönemine ait idarî ve mâlî
  raporlarının okunması.
 • Denetim Kurulu raporunun okunması.
 • Raporlar hakkında görüşme açılması.
 • Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası.
 • 2018-2019 faaliyet programı ile tahminî bütçenin görüşülmesi.
 • 2018-2019 tahminî bütçesinde yer alan fasıllar arasında nakil için Yönetim
  Kurulu’na yetki verilmesi.
 • 2018-2019 yılları için üye giriş ve yıllık aidatlarının belirlenmesi.
 • Yönetim ve denetim kurullarına asil ve yedek üyelerin seçimi.
 • Dilek ve Temenniler.
 • Kapanış.