GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRI MEKTUBU

Sayın Dost Üyemiz,

Derneğimizin 2014 – 2015 dönemine ait 14. Olağan Genel Kurulu, ekli gündem maddelerini görüşmek üzere, 24 Ocak 2016 Pazar günü, Avangarde

Otel Levent Büyükdere Cad. No.161 Zincirlikuyu-İstanbul adresinde saat: 11.00’de. Yeterli çoğunluk sağlanamaz ise tekrar aynı gündemle, aynı

adreste 31 Ocak 2016 günü saat:11.00’de toplanacaktır.

 

İlk toplantımızda genellikle yüzde 51 çoğunluk sağlanamadığından, derneğimizle ilgili kararların alınabilmesi ve dönem faaliyetlerinin sağlıklı

yürütülebilmesi için üyelerimizin 31 Ocak 2016 tarihindeki ikinci toplantıya katılımları çok önemlidir.

 

Aynı şekilde ,31 Ocak’taki ikinci toplantıya Yönetim Kurulu’nun bütün asil ve yedek üyeleri ile yine Denetim Kurulu’nun da bütün asil ve yedek üyelerinin

birlikte katılımlarını özellikle rica ediyoruz.

 

Genel Kurul’da oy kullanabilmeleri için , aidatını iki yıl geciktirmiş dostlarımızın en geç 28 Ocak 2016 gününe dek yatırmaları gerekmektedir.

hazirun listesi, aidatını yatırmış olan dostlarımızdan oluşacağı için bu konu önem arz etmektedir.

 

31 Ocak 2016 Pazar günü yapılacak Genel Kurulumuz’a bekliyoruz.

 

Saygılarımızla

Zeynep Kakınç

Mutfak Dostları Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Ek: 1 Gündem

Adres: Avangarde Otel Levent Büyükdere Cad. No.161 Zincirlikuyu-

İstanbul

Web sitesi http://www.avantgardecollection.com

 

 

2014-2015 – 14. GENEL KURUL GÜNDEMİ

Derneğimizin 2014 – 2015 dönemine ait 14. Olağan Genel Kurul’u aşağıdaki

gündem maddelerini görüşmek üzere, 24 Ocak 2016 Pazar günü Avangarde

Otel Levent Büyükdere Cad. No. 161 Zincirlikuyu-İstanbul adresinde

saat: 11.00’de, yeterli çoğunluk sağlanamaz ise yine aynı gündemle, aynı

adreste 31 Ocak 2016 günü saat: 11.00’de toplanacaktır.

1. Toplantının açılışı, Divan Başkanlığı ve Divan Heyeti’nin seçimi, saygı

duruşu.

2. Yönetim Kurulu’nun 2014/2015 faaliyet dönemine ait idarî ve mâlî

raporlarının okunması.

3. Denetim Kurulu raporunun okunması.

4. Raporlar hakkında görüşme açılması.

5. Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası.

6. 2016-2017 faaliyet programı ile tahminî bütçenin görüşülmesi.

7. 2016-2017 tahminî bütçesinde yer alan fasıllar arasında nakil için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

8. 2016-2017 yılları için üye giriş ve yıllık aidatlarının belirlenmesi.

9. Yönetim ve denetim kurullarına asil ve yedek üyelerin seçimi.

10. Dilek ve Temenniler

11. Kapanış