thumb_master

BEYOĞLU/PERA TURU

Mutfak Dostları  8 Haziran 2014’te Mutfak Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Serdar Arnas’ın rehberliğinde Beyoğlu-Pera turunu gerçekleştirdi.

Gezi sabah 08.00’de  başladı. Mongeri, Semprini, D’Aronco, Barborini gibi usta  mimarların baş yapıtları, 19’ncu yüzyıldan kalma ve şu anda işletilmeyen oteller, ilk sinemalar, dönemin lezzet durakları, Afrika, Rumeli, Anadolu Han gibi yine dönemin iş merkezleri, eski elçilikler, günümüzün konsolosluk  binaları, yabancı saraylar ve kiliseler gezildi. Gezide öğle yemeği molası ise Galata Kiva’da katılımcılara özel hazırlanan bir menüyle sunuldu.

Pera yani “karşı yaka”
Tarihî yarımadanın ve Haliç’in karşısında gelişen bölge, Grekçe’de “karşı yaka”, “öte” anlamına gelen “Pera” adıyla anılmış. Türkler tarafından kullanılan “Beyoğlu” adının, bir beyin oğlunun bölgedeki konağından kaynaklandığı ileri sürülüyor. Bu konuda iki varsayımdan söz edilmektedir.

Birinci varsayıma göre Fatih Sultan Mehmed döneminde, Pontus Prensi Aleksios Komnenos’un (veya yeğeninin)  İslâmiyeti kabul ederek bu bölgeye yerleşmesinden. Diğer bir varsayıma göre de Kanunî Sultan Süleyman döneminin Venedik elçisi Andrea Gritti’nin oğlu Luigi Gritti’nin Taksim dolaylarında bir konakta oturmasından kaynaklanmaktadır. Türkler’in “Bey Oğlu” diye andıkları Gritti, elçinin bir Rum kadınla evlenmesinden dünyaya gelmiştir.